อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
 
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านท่าไม้แดง และหมู่ที่ 13 บ้านตลุกสัก  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.วังหิน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านท่าไม้แดง  และหมู่ที่ 13 บ้านตลุกสัก (ซอยวัดวังหินเจริญธรรม) ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ในวันนี้ วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561
ภาพ : กองช่าง
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
อบต.วังหิน

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 08.53 น. โดย อบต.วังหิน002

ผู้เข้าชม 63 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย