อบต.วังหิน รับลงทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
 
 
 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (7 วันอันตราย)  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ดำเนินการจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (7 วันอันตราย) ระหว่างวันที่ 11  -  17  เมษายน 2556  ณ บริเวณถนนสายตาก – วังเจ้า (ถนนพหลโยธินสาย 104) หมู่ 5 บ้านวังหิน ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อบริการประชาชนที่แวะพักระหว่างการเดินทางและประชาชนที่ใช้บริการ ณ จุดบริการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ค. 2556 เวลา 13.10 น. โดย อบต.วังหิน002

ผู้เข้าชม 419 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย