ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลวังหิน ร่วมลงนามถวายความอาลัย ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้ที่หน้าที่ทำการ อบต.วังหิน อำเภอเ
 
 
 
 
ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน
 

      ข้อทราบรายละเ * * * ยดหน่อยครับ ว่าทำอย่างไร      

เขียนโดย   คุณ Sura mali

วันที่ 20 พ.ค. 2555 เวลา 08.34 น. [ IP : 118.172.150.14 ]  
 

โครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน เป็นโครงการนำร่องของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ทำเป็นโมเดล แล้วให้ชาวนาลองทำดู เท่าที่ดูมีหลักการโดยรวมก็เรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสานที่ประยุกต์มาจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  เบื้องต้นที่นา 1 ไร่นั้นต้องแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1  เป็นพื้นที่สำหรับปลูกข้าว
ส่วนที่ 2  คันนา ไว้ปลูกพืชสวนครัว อาทิ พริก มะนาว มะเขือ ถั่วฝักยาว  เน้นที่กินและขายได้
ส่วนที่ 3  คือ ร่องน้ำ ไว้เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงกบ ซึ่งมูลสัตว์เหล่านี้จะเป็นปุ๋ยแก่นาข้าว
ส่วนที่ 4  เอาไว้เลี้ยงเป็ด ซึ่งจะปล่อยเป็ดไข่ไปหาอาหารตามแปลงนาได้

ที่มาของรายได้ในการทำนา  1  ไร่ได้เงิน  1  แสน
ส่วนที่  1 จากการจำหน่ายข้าวในแปลงนา
ส่วนที่  2  มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชบนคันนา
ส่วนที่  3  การประมง  สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นจากสัตว์น้ำ  จากธรรมชาติและที่นำมาเลี้ยง
ส่วนที่  4  พืชน้ำ  เช่น  ผักบุ้ง  ผักกระเฉด  เป็นพืชที่ไม่มีต้นทุนในการปลูกเนื่องจากเป็นผลพลอยได้จากการทำนา
ส่วนที่  5  การเลี้ยงเป็ด  จากการขายไข่เป็ดหรือเป็ด
นอกจากนี้การทำการเกษตรลักษณะนี้เป็นแนวคิดที่คำนึงถึงระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ  โดยมีขั้นตอนการนำจุลินทรีย์มาปรับปรุงทั้งดินและน้ำในการทำการเกษตร  เพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้กับพื้นดินและพื้นน้ำ  การเกิดแพลงก์ตอนแดง  แพลงก์ตอนเขียว  ยังเป็นจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อาหารสำหรับสิ่งมีชีวิตในน้ำ  เช่น  ปลาดุก  ปลานิล  ปลาตะเพียน  และกบ  ที่ถูกปล่อยลงไปในร่องน้ำ  เป็ดที่เลี้ยงไว้จะกินหอยเชอรี่ที่เป็นศัตรูข้าว  มูลสัตว์ที่ถ่ายออกมาจะเป็นปุ๋ยและเป็นอาหารของกุ้ง  ปลา  และหอย  สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการทำการเกษตร  คือ การพึ่งพาตนเองเป็นหลัก  ต้องสังเกต  และดูแลพื้นที่อย่างจริงจังเขียนโดย   คุณ สำนักงานปลัด อบต.วังหิน

วันที่ 28 พ.ค. 2555 เวลา 11.49 น. [ IP : 180.183.177.10 ]  
 
 

ผู้สนใจสามารถชมแปลงนาสาธิตการทำนา  1  ไร่  ได้เงิน 1 แสน ได้ที่แปลงนาสาธิตของนางพรกมล  ศรีจริยา  หมู่ที่  10  บ้านประจำรักษ์  ตำบลวังหิน  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
( * * * งจากศาลากลางจังหวัดตากประมาณ 20 กิโลเมตร)


เขียนโดย   คุณ สำนักงานปลัด อบต.วังหิน

วันที่ 28 พ.ค. 2555 เวลา 12.12 น. [ IP : 180.183.177.10 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1]