หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
 
อบต.วังหิน ขอประชาสัมพันธ์โครงการ ขยะสร้างบุญ รับบริจาคขยะรีไซเคิล เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นของใช้อุปโภคบริโภค ให้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลวังหิน
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังหิน หมู่ที่ ๕ จำนวน ๕ สายทาง มีพื้นท่ี่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๔๖.๒๒ ตารางเมตร ขนาดท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๑.๐๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น ท.๑-๐๑) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเกาะอ้ายด้วน หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๓๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตบแน่น (ตามแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น ท.๑-๐๑) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร สูง ๓.๔๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.วังหินกำนหด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหิน ตำบลวังหิน จำนวน ๕ สายทาง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๔๖.๒๒ ตารางเมตร ขนาดท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ? ๑.๐๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น ท.๑-๐๑) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเกาะอ้ายด้วน หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๓๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตบแน่น (ตามแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น ท.๑-๐๑) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยทางเข้าวัดท่าไม้แดง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๗๖.๓๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำคศล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถว(ตามแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น ท.๑-๐๑) พร้อมป้าย ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ประชุม สัมนา โรงอาหาร) ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูง ๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบอบต.วังหินกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ณ หมู่ที่ ๒ บ้านไร่ ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ขนาดกว้าง ๒๗.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร สูง ๑.๓๐ เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ณ หมู่ที่ ๒ บ้านไร่ ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ) พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย หมู่ที่ ๑๐ บ้านประจำรักษ์ ตำบลวังหิน องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ) พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย หมู่ที่ ๑๐ บ้านประจำรักษ์ ตำบลวังหิน องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ม.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10