หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ ประเภท ๑๑ รายการ ดังนี้ เก้าอี้สำนักงาน ชุดรับแขก โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ โต๊ะประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ส.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ ประเภท ๑๑ รายการ ดังนี้ เก้าอี้สำนักงาน ชุดรับแขก โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ โต๊ะประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ พร้อมติดตัั้ง จำนวน 6 รายการ 36 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 มิ.ย. 2562 ]ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ พร้อมติดตัั้ง จำนวน 6 รายการ 36 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 พ.ค. 2562 ]ครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ พร้อมติดตัั้ง จำนวน 6 รายการ 36 เครื่อง [ 27 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน (ทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 12.50 ลบ.ม. ชนิดมีกรองในตัว) พร้อมถังพักน้ำ ไฟเบอร์กลาส ขนาด 5,000 ลิตร จำนวน 3 ถัง (ตามแบบอบต.วังหินกำนด) พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ก.พ. 2562 ]โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน (ทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 12.50 ลบ.ม. ชนิดมีกรองในตัว) พร้อมถังพักน้ำ ไฟเบอร์กลาส ขนาด 5,000 ลิตร จำนวน 3 ถัง (ตามแบบอบต.วังหินกำนด) พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย [ 20 ก.พ. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบเพื่อใช้ในกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน โดยวางท่อพีวีซี ระยะทาง 1,916.00 เมตร (ตามแบบแปลนอบต.วังหินกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ก.พ. 2562 ]โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบเพื่อใช้ในกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน โดยวางท่อพีวีซี ระยะทาง 1,916.00 เมตร (ตามแบบแปลนอบต.วังหินกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย [ 18 ก.พ. 2562 ]โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิน วางท่อ พีวีซี ระยะทาง 3,913.00 เมตร เพื่อสูบน้ำไปใช้ในกิจการประปาของ อบต.วังหิน (ตามแบบ อบต.วังหินกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ณ หมู่ที่ 2 บ้านไร่ ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก [ 18 ก.พ. 2562 ]

  (1)