หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
 
อบต.วังหิน ขอประชาสัมพันธ์โครงการ ขยะสร้างบุญ รับบริจาคขยะรีไซเคิล เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นของใช้อุปโภคบริโภค ให้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลวังหิน
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เพื่อดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหิน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมหูช้างหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๘.๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต.วังหินกำหนด) พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าอ่างเก็บน้ำ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร หรือลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตบแน่น (ตามแบบอบต.วังหินกำนด) พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองบง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมหูช้างหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตบแน่น (ตามแบบอบต.วังหินกำหนด) พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจำนงค์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมหูช้างหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๖.๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตบแน่น (ตามแบบอบต.วังหินกำหนด) พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงยางต้นโพธิ์ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างเดียว ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น ท๑-๐๑) หมู่ที่ ๒ บ้านไร่่ ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงพื้นอาคารภายนอกพร้อมวางท่อระบายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน (ตามแบบอบต.วังหินกำหนด) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล (เก่า) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ณ หมู่ที่ ๕ บ้านวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทางเข้าวัดท่าไม้แดง บ้านท่าไม้แดง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังหิน จำนวน ๒ ช่วง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๐.๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านประจำรักษ์ ตำบลวังหิน ระยะทางรวม ๒,๔๕๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก [ 20 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 30
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10