หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
 
อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุระบบเสียงไร้สายอัตโนมัติและอุปกรณ์ โดยการติดตั้งสถานีแม่ข่ายหลักควบคุมเครื่องส่งสัญญาณเสียงไร้สาสย ๑ ชุด และชุดควบคุมการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านติดตั้งในหมู่บ้าน ๑๓ หมู่ พร้อมระบบไฟโซล่าเซลล์และชุดเสารับสัญญาณภายในตำบลวังหิน (ตามแบบอบต.วังหินกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ธ.ค. 2563 ]ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุระบบเสียงไร้สายอัตโนมัติและอุปกรณ์ โดยการติดตั้งสถานีแม่ข่ายหลักควบคุมเครื่องส่งสัญญาณเสียงไร้สาสย ๑ ชุด และชุดควบคุมการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านติดตั้งในหมู่บ้าน ๑๓ หมู่ พร้อมระบบไฟโซล่าเซลล์และชุดเสารับสัญญาณภายในตำบลวังหิน (ตามแบบอบต.วังหินกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ธ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ โครงการ ณ หมู่ที่ ๒ บ้านไร่ ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ธ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร สูง ๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ณ หมู่ที่ ๒ บ้านไร่ ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 พ.ย. 2563 ]โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร สูง ๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ณ หมู่ที่ ๒ บ้านไร่ ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก [ 5 พ.ย. 2563 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ หนองกระจับ -บ่อบำบัดน้ำเสีย ตำบลวังหิน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน) พร้อมป้ายโครงการ จำวน ๑ ป้าย ณ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำโจน ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก [ 8 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ หนองกระจับ -บ่อบำบัดน้ำเสีย ตำบลวังหิน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน) พร้อมป้ายโครงการ จำวน ๑ ป้าย ณ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำโจน ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังหิน หมู่ที่ ๔ - บ้านน้ำโจน หมู่ที่ ๖ ตำบลวังหิน จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๓,๗๑๕ ตารางเมตร (ตามแบบอบต.วังหินกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๘.๖๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓.๐๓๗.๙๔ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถวๆละ ๑๐ ท่อน (ตามแบบอบต.วังหินกำหนด) พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ต.ค. 2562 ]ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๘.๖๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓.๐๓๗.๙๔ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถวๆละ ๑๐ ท่อน (ตามแบบอบต.วังหินกำหนด) พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าาย [ 21 ต.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10