องค์การบริหารส่วนตำบล วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก ยินดีต้อนรับ อบต.วังหิน
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000

 
อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ หนองกระจับ -บ่อบำบัดน้ำเสีย ตำบลวังหิน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน) พร้อมป้ายโครงการ จำวน ๑ ป้าย ณ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำโจน ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก [ 8 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ หนองกระจับ -บ่อบำบัดน้ำเสีย ตำบลวังหิน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน) พร้อมป้ายโครงการ จำวน ๑ ป้าย ณ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำโจน ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังหิน หมู่ที่ ๔ - บ้านน้ำโจน หมู่ที่ ๖ ตำบลวังหิน จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๓,๗๑๕ ตารางเมตร (ตามแบบอบต.วังหินกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๘.๖๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓.๐๓๗.๙๔ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถวๆละ ๑๐ ท่อน (ตามแบบอบต.วังหินกำหนด) พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ต.ค. 2562 ]ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๘.๖๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓.๐๓๗.๙๔ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถวๆละ ๑๐ ท่อน (ตามแบบอบต.วังหินกำหนด) พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าาย [ 21 ต.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑.เครืื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง ๒.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง ๓.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองสวัสดิการฯ) ดังนี้ ๑.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง ๒.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง ๒.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ (๑๘หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง ๓.เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2562 ]จ้างติดตั้งระบบโทรศัพท์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ๑.ตลับหมึก HPQ๒๖๑๒A สีดำ จำนวน ๘ กล่อง ๒.ตลับหมึก Xerox CT๒๐๑๖๓๒ สีดำ จำนวน ๒ กล่อง ๓.ดรัม Xerox CT๓๕๐๘๗๖ จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10