หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
วิสัยทัศน์
"วังหินน่าอยู่ ผู้คนมีคุณภาพ
เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง
ร่วมแรงพัฒนาสิ่งแวดล้อม
พร้อมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
การบริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล"
โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ประจำปี 2547 กระทรวงมหาดไทย
เครื่องจักสาน
ดอกไม้ประดิษฐ์
ส้มลิ้มและผลไม้กวน
ไม้มงคลและกะลามะพร้าว
กระยาสารทและผลไม้กวน
ผลิตภัณฑ์ในตำบลวังหิน
สร้างรายได้แก่ประชาชนในตำบล
โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ประจำปี 2546 กระทรวงมหาดไทย
คำขวัญตำบลวังหิน
"ส้มลิ้มอร่อยล้ำ วัดเขาลาน้ำงามตา
กระทงผ้าป่าสืบสาน เกจิอาจารย์ชื่อดัง"
กลุ่มเด็กๆ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
1
2
3
4
5
 
 
อบต.วังหิน ขอประชาสัมพันธ์โครงการ ขยะสร้างบุญ รับบริจาคขยะรีไซเคิล เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นของใช้อุปโภคบริโภค ให้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลวังหิน
 
 
   
   
ระเบียบสภาอบต.วังหิน ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์ก [ 25 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 11 
การประชุมสภา อบต.วังหิน สมัยสามัญ สมัยทีี 1 ครั้งที่ 2/2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 20 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1/2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 53 
 
   
   
   
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 69 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 135 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 158 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 146 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 107 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 90 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 82 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 111 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 99 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 100 
ขอเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้ำโจน จำนวน 3 ช่วง [ 27 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 103 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 88 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 90 
ขอเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังหิน หมู่ที่ ๔ - [ 11 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 107 
 
   
   
 


นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แก่ผู้ป [ 1 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 96 


นายก อบต.วังหิน และรองนายก อบต.วังหิน ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที [ 31 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 109 


อบต.วังหิน ฉีดพ่นทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน เพื่อป้องกันโรคติดเช [ 30 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 77 


ผกก.สภ.เมืองตาก ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน บ [ 30 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 89 


ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองตาก ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริกา [ 30 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 86 


อบต.วังหิน ขอขอบคุณวัดวังหินเจริญธรรม หมู่ที่ 13 ที่ร่วมบริจาคเก้าอี้ที่ชำรุดแล้ [ 30 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 79 


นายก อบต.วังหิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องการและลดอุบัติเหตุทางถนน ช [ 29 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 89 


ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ คณะครู และนักเรียน รับม [ 25 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 141 


นายก อบต.วังหิน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคริสมาสต์ ณ โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม [ 25 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 129 
 
   
   
   


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหน้ [ 8 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยทาง [ 8 มี.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประส [ 3 มี.ค. 2564 ]

 
   
   
   
อบต.มหาวัน [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่จะเรา วันจันทร์ที่8 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 18.00 น.ร่วมประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ ลำห้วยแม่จ [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 49 
ทต.แม่จะเรา วันจันทร์ที่8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่จะเรา ร่วมประชุมเกี่ยวกับปั [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 60 
ทต.วังเจ้า วันที่ 9 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลวังเจ้ามอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการป [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ย่านรี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่องเปิดรับสมัครเด็กเล็กเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่กุ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การส่วนตำบลแม่กุ [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.วังเจ้า วันที่ 8 มีนาคม 2564 วันสตรีสากล [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ตาว ขอเชิญรับฟังเทปบันทึกเสียงรายการ ผู้ว่าฯ พบปะ พ่อแม่พี่น้องชาวตาก ประจำวันจันทร [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.พระธาตุผาแดง ประชาสัมพันธ์เฟสบุ๊ค (Facebook) บนหน้าเว็บไซต์ของ อบต.พระธาตุผาแดง [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
 
   
   
   
อบต.พระธาตุ ข้อความเทิดทูลสถาบัน (8 มี.ค. 2564)    อ่าน 3726  ตอบ 173
ทต.แม่จัน ขอทราบข้อมูบผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านค่ะ (8 มี.ค. 2564)    อ่าน 13  ตอบ 2
สถ.จ.ตาก หลักการพื้นฐานของระบบเว็บไซต์ (6 มี.ค. 2564)    อ่าน 9  ตอบ 0
 
   
 
ด่วนที่สุด แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบ [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
ด่วนที่สุด แจ้งกำหนดการฝึกอบรมและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิ [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
เทศบาลตำบลสามเงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะถนนสุขาภิบาล สาย 1 หมู่ 5 ตำบ [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 41 
ข้อหารือกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสม [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
ด่วนที่สุด การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 36 
การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้ [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
การดำเนินการโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อกา [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ขององค์กรปกครองส่วน [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 51 
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและ [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
ด่วนที่สุด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้อง [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 42 
แนวทางการปฏิบัติในการควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดรถรับ - ส่งเด็กนักเรียน [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 71 
ด่วนที่สุด โครงการสมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาด [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 83 
ด่วนที่สุด โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 69 
ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้งาน Krungthai Corporate [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 142 
ด่วนที่สุด ประชุมชี้แจ้งแนวทางการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรีย [ 6 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 84 
ด่วนที่สุด ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการทดสอบการประเมินควาามสามารถด้านการอ่านขอ [ 6 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 52 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความต้องการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสัญจรสำหรับบุคลากรท้องถ [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 71 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกคร [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 55 
 
การส่งเงินคืนค่าบริการและค่าปรับระบบบำบัดน้ำเสียรวม หรือระบบกำจัดของเสียรวมของราชการเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สน.คท. มท 0808.2/ว460  [ 8 มี.ค. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลและรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ด่วนที่สุด กต. มท 0818.3/ว462 [แบบสรุปรายงาน] [บัญชีรายชื่อ]  [ 8 มี.ค. 2564 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว451  [ 8 มี.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว445  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว454  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กสว. มท 0820.2/ว449 [เอกสารแนบ] [บัญชีแนบท้าย]  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การใช้ที่ราชพัสดุ กค. มท 0803.3/ว447  [ 5 มี.ค. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.3/ว442  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว437  [ 5 มี.ค. 2564 ]
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.วังหิน ด้านใดมากที่สุด
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านการศึกษา
  ด้านสาธารณสุข
  ด้านสวัสดิการและสังคม (เบี้ยยังชีพ)
  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
 
 
ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน
ร้องทุกข์
click
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 พ.ย. 2553
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
อบต.วังหิน