หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
วิสัยทัศน์
"วังหินน่าอยู่ ผู้คนมีคุณภาพ
เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง
ร่วมแรงพัฒนาสิ่งแวดล้อม
พร้อมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
การบริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล"
โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ประจำปี 2547 กระทรวงมหาดไทย
เครื่องจักสาน
ดอกไม้ประดิษฐ์
ส้มลิ้มและผลไม้กวน
ไม้มงคลและกะลามะพร้าว
กระยาสารทและผลไม้กวน
ผลิตภัณฑ์ในตำบลวังหิน
สร้างรายได้แก่ประชาชนในตำบล
โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ประจำปี 2546 กระทรวงมหาดไทย
คำขวัญตำบลวังหิน
"ส้มลิ้มอร่อยล้ำ วัดเขาลาน้ำงามตา
กระทงผ้าป่าสืบสาน เกจิอาจารย์ชื่อดัง"
กลุ่มเด็กๆ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
1
2
3
4
5
 
 
อบต.วังหิน ขอประชาสัมพันธ์โครงการ ขยะสร้างบุญ รับบริจาคขยะรีไซเคิล เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นของใช้อุปโภคบริโภค ให้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลวังหิน
 
 
   
   
คู่มือการจัดทำบัญชีรายรับ-จ่าย ของผู้สมัคร [ 14 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 144 
การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ [ 22 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 156 
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 2/6 [ 2 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 166 
 
   
   
   
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธั [ 5 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 19 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 44 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 122 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 155 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 114 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 101 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 151 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 143 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 172 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 436 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 276 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 299 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 292 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 308 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 331 
 
   
   
 


กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สนับสนุนงบประมาณตามโครงการควบค [ 20 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 59 


นายทายาท สาเขตร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพช [ 20 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 77 


ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ อบต.วังหิน ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลวังหินตรวจเยี่ยมการดำเน [ 17 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 53 


องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินจัดทำแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ไว้บริการประชาชนในเขตตำ [ 17 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 54 


นายทายาท สาเขตร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ตรวจเยี่ยม ศูนย์วังหินรวมใจ ป้ [ 16 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 52 


นายทายาท สาเขตร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ตรวจเยี่ยม ศูนย์วังหินรวมใจ ป้อ [ 16 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 53 


ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. เนื่องในวันพระราชทาน [ 28 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 23 


ดำเนินการแก้ไขสิ่งกรีดขวางบนท้องถนน เนื่องจาก เกิดพายุฝน​และลมพัดแรงในพื้นที่ตำ [ 26 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 34 


มอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เป็นขวัญ กำลังใจ แทนความห่วงใยให้กับประชาช [ 25 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 18 
 
   
   
   


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 27 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 27 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 21 ม.ค. 2565 ]

 
   
   
   
อบต.ขะเนจื้อ จดหมายข่าว การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ขะเนจื้อ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ขะเนจื้อ แจ้งกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ต้าน งานปรับภูมิทัศน์ ตามเส้นทางในเขตชุมชน เทศบาลตำบลแม่ต้าน [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.ทุ่งหลวง [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.ทุ่งหลวง ประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนแบบ On site [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านตาก ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาก เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านตาก ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาก เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและบ [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ต้าน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.อุ้มผาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลื [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
 
   
   
   
อบต.พระธาตุ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (28 ม.ค. 2565)    อ่าน 946  ตอบ 10
อบต.ด่านแม่ละเมา ขอสอบถาม (27 ม.ค. 2565)    อ่าน 14  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก ตามเรื่อง ยื่นขอสัญชาติไทย เนื่องจาก รายชื่อตกหล่น (26 ม.ค. 2565)    อ่าน 20  ตอบ 1
 
   
 
การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับกา [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจผ่านระบบ [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 37 
โอนเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 32 
แนวทางการปฏิบัติกรณีการพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกร [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 42 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 141 
ด่วนที่่สุด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม 8 ทั [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 103 
ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 32 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบ [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 68 
การจัดส่งผลงานที่เกินการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเ [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 25 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบัง [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 48 
ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบการจัดการจัดหาอาหารและโภชนาการ [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 75 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป ( [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 45 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุ [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 74 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศ [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดตาก(ก.อบต.จังหวัดตาก) ครั้งท [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 94 
การประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 39 
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัด เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึ [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 37 
ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์สมัครรับทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูในหลักสูตรTeacher Training S [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 36 
 
การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว239 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาพิเศษ พ.ศ. .... ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว245  [ 27 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว238  [ 27 ม.ค. 2565 ]
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กศ. มท 0816.2/ว234 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2565 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2564 และผ่านการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 27 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1051-1122 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2565 ]
การบันทึกปรับปรุงและรับรองข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศส. มท 0806.2/ว242  [ 27 ม.ค. 2565 ]
ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์ออนไลน์ กสธ. มท 0819.2/ว221  [ 26 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่1-2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว233 [เอกสาร] [เอกสาร]  [ 26 ม.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติสำหรับการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โดยอนุโลม กค. มท 0803.3/ว231  [ 26 ม.ค. 2565 ]
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.วังหิน ด้านใดมากที่สุด
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านการศึกษา
  ด้านสาธารณสุข
  ด้านสวัสดิการและสังคม (เบี้ยยังชีพ)
  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
 
 
ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน
ร้องทุกข์
click
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 พ.ย. 2553
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
อบต.วังหิน