หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
 
อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 


นายชนะศักดิ์ เป็งสี
ประธานสภา อบต.วังหิน
 


นายสมาน ฟักทองอยู่
รองประธานสภา อบต.วังหิน


นายปรีชา หาญปรีชาสวัสดิ์
เลขานุการสภา อบต.วังหิน
 
 


นางนกเล็ก หล้ามะโน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นายจงลักษณ์ สร้อยเพชร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นายสมคิด มั่นใจ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นายโกมล เครือเมือง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นายพล สุขสวีสดิ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นายธวัฒน์ชัย ชุมภู
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นายพินิจ คำเครือ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นางพรรณทอง จันทร์เคน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายทวี พรมคำ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายสอาด จันทร์เจนจบ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นางขนิษฐา วงษ์ฤกษ์ดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นายประจวบ พรมจันทร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10