หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
  กิจกรรม
 
อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ตรวจคัดกรองให้ความรู้และแจกหน้ากากอนามัยให้บุคคลที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ตำบลวังหิน เพื่อป้องกันลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน [ 24 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 55
 


 
ประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งแจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้วิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในเขตพื้นที่ตำบลวังหิน [ 24 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 57
 


 
จุดตรวจคัดกรองบุคคลที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ตำบลวังหิน เพื่อป้องกันลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน [ 24 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 57
 
 
         


 
ออกประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งแจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้วิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในเขตพื้นที่ตำบลวังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก [ 24 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 45
 


 
จัดตั้งจุดคัดกรองบุคคลที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ตำบลวังหิน เพื่อป้องกันลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลวังหิน [ 24 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 54
 


 
อบต.วังหินลงพื้นที่ตรวจ คัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้ามาพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนตำบลวังหินที่อยู่ในช่วงระยะเวลาเฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนและแจกหน้ากากอนามัยในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 24 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 52
 
 
         


 
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) [ 28 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 73
 


 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” [ 28 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 107
 


 
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำโจน [ 9 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 47
 
 
         


 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.วังหิน [ 9 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 51
 


 
ิเชิญชวนร่วมกันจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยการคัดแยกขยะ [ 26 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 40
 


 
อบต.วังหิน พร้อมด้วย คุณชนม์เจริญ วันชัยจิระบุญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไฟไหม้บ้าน [ 21 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 70
 
 
         


 
อบต.วังหิน ได้เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 118 หมู่9 บ้านลานขวาง [ 21 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 52
 


 
อบต.วังหิน จัดโครงการหนูน้อยภูมิใจเศรษฐกิจพอเพียง [ 21 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 41
 


 
อบต.วังหิน มอบถุงยังชีพให้กับ นางจำลอง เสนาแปลง ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้บ้าน [ 21 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 53
 
 
         


 
อบต.วังหิน ได้ดำเนินการมอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน [ 21 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 39
 


 
อบต.วังหิน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ [ 21 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 41
 


 
อบต.วังหิน มอบหมายผู้ประสานงาน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 21 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 41
 
 
         


 
อบต.วังหิน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองตาก รุ่นที่ 1 [ 21 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 32
 


 
อบต.วังหิน ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างความรักความสามัคคีระดับตำบล สำหรับศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ [ 21 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 25
 


 
อบต.วังหิน จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.วังหิน [ 21 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 37
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 34
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10