หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินแห่งใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านไร่ [ 8 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 30
 


 
ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้านวังหิน [ 8 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 25
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินรับบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด [ 3 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 20
 
 
         


 
ดำเนินการสำรวจพื้นที่ สำหรับออกแบบและประมาณราคา โครงการขุดลอกคลองหนองกระจับ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำโจน [ 2 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 19
 


 
ดำเนินงานพ่นฝอยละอองควบคุมและป้องกันกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ บ้านพนาสันต์ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำโจน [ 2 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 20
 


 
ดำเนินการสำรวจพื้นที่ สำหรับออกแบบและประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายดงยางต้นโพธิ์) หมู่ที่ 2 บ้านไร่ [ 2 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 13
 
 
         


 
ดำเนินการสำรวจพื้นที่ สำหรับออกแบบและประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเลียบคลองชลประทานหลังที่การ อบต.วังหิน) หมู่ที่ 3 บ้านท่าไม้แดง [ 2 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 19
 


 
ดำเนินการสำรวจพื้นที่ สำหรับออกแบบและประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายเทพ-บ้านนายสม) หมู่ที่ 13 บ้านตลุกสัก [ 2 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 17
 


 
ดำเนินการสำรวจพื้นที่ สำหรับออกแบบและประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายนิยม) หมู่ที่ 11 บ้านพุสะแก [ 2 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 17
 
 
         


 
ดำเนินการสำรวจพื้นที่ สำหรับออกแบบและประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายทวีป - บ้านนายสงิม และ บ้านนายฉาย - ถนนเลียบคลองชลประทาน) หมู่ที่ 6 บ้านน้ำโจน [ 2 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 15
 


 
ดำเนินการสำรวจพื้นที่ สำหรับออกแบบและประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายจรัญ) หมู่ที่ 9 บ้านลานขวาง [ 2 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 16
 


 
ดำเนินการสำรวจพื้นที่ สำหรับออกแบบและประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยก้องวิจิตร) หมู่ที่ 5 บ้านวังหิน [ 2 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 15
 
 
         


 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ออกตรวจและติดตามการตกแต่งห้องประชุม อบต.วังหิน [ 2 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 11
 


 
ดำเนินการสำรวจพื้นที่ สำหรับออกแบบและประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายลำไย - บ้านนางประนอม) หมู่ที่ 12 บ้านหนองตาเรือ [ 2 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 6
 


 
ดำเนินการสำรวจพื้นที่ สำหรับออกแบบและประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายนิยม) หมู่ที่ 11 บ้านพุสะแก [ 2 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 11
 
 
         


 
ดำเนินการสำรวจพื้นที่ สำหรับออกแบบและประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเลียบคลองธรรมชาติ) หมู่ที่ 10 บ้านประจำรักษ์ [ 2 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 7
 


 
ดำเนินการสำรวจพื้นที่ สำหรับออกแบบและประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายริมน้ำปิง) หมู่ที่ 8 บ้านวังเจ้า [ 2 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 6
 


 
ดำเนินการสำรวจพื้นที่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายริมน้ำ บ้านนางทองเพียร - ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัว [ 27 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 11
 
 
         


 
ดำเนินการสำรวจพื้นที่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายดงยางต้นโพธิ์ และ สายเลียบคลองชลประทานหลังที่ทำการ อบต.วังหิน) หมู่ที่ 2 บ้านไร่ [ 27 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 9
 


 
ดำเนินการสำรวจพื้นที่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าอนามัย) หมู่ที่ 1 บ้านเกาะอ้ายด้วน [ 27 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 7
 


 
กิจกรรม Big Cleaning Week ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไม้แดง [ 27 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 16
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 31