หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
กองสวัสดิการสังคม ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ [ 17 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 4
 


 
ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์พร้อมให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น [ 17 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 7
 


 
ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านวังเจ้า [ 17 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 2
 
 
         


 
ดำเนินการตรวจติดตามงานต่อเติมลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำโจน [ 17 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 5
 


 
ออกควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินแห่งใหม่ [ 17 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 2
 


 
ดำเนินการพ่นฝอยละอองเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก รอบที่ 3 ณ หมู่ที่ 13 บ้านตลุกสัก [ 16 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 5
 
 
         


 
ผู้ประสานงานหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนบ้านท่าไม้แดง ณ หมู่ที่ 3 บ้านท่าไม้แดง [ 16 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 5
 


 
ผู้ประสานงานหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนบ้านวังหิน ณ หมู่ที่ 4 บ้านวังหิน [ 16 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 7
 


 
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็กปฐมวัย ให้กับคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 16 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 5
 
 
         


 
กิจกรรม Big Cleaning Week กำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำสัปดาห์ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 16 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 6
 


 
ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า ณ ศาลาพุสะแกประชาร่วมใจ หมู่ที่ 11 บ้านพุสะแก [ 16 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 9
 


 
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 13 บ้านตลุกสัก [ 16 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 7
 
 
         


 
ออกควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ [ 16 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 6
 


 
พ่นฝอยละอองเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก รอบที่ 2 ณ หมู่ที่ 9 บ้านลานขวาง [ 16 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 1
 


 
ต่อเติมลานกีฬาอเนกประสงค์ ณ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำโจน [ 16 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 4
 
 
         


 
ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัว และ หมู่ที่ 8 บ้านวังเจ้า [ 16 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 2
 


 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 14
 


 
พ่นฝอยละอองเคมีกำจัดยุงลาย บริเวณ หมู่ที่ 9 บ้านลานขวาง [ 13 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 12
 
 
         


 
ส่งมอบทรายเคลือบสารทีมีฟอส รอบที่ 2 ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโจน [ 13 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 13
 


 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงาน ตรวจติดตามการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ หมู่ที่ 2 [ 13 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 12
 


 
มอบทรายเคลือบสารทีมีฟอส รอบที่ 2 ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไม้แดง [ 13 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 4
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 29