อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 12 บ้านหนองตาเรือ  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน (5/9/60)
วันนี้ (5 กันยายน 2560) อบต.วังหิน และผู้นำชุมชน ประชาชน หมู่ที่ 12 ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 12 บ้านหนองตาเรือ ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมและ ลดอุบัติเหตุทางการสัญจร ของประชาชนตำลวังหิน
ภาพ : สำนักงานปลัด
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
อบต.วังหิน

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ย. 2560 เวลา 09.19 น. โดย อบต.วังหิน002

ผู้เข้าชม 93 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย