หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
 
ปิดการจัดฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์  นวะแก้ว  รองนายก อบต.วังหิน  เป็นประธานปิดการจัดฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา ณ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำโจน ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งเป็นหลักสูตรการอบรมระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2561  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก  
** อบต.วังหิน ขอขอบพระคุณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตากเป็นอย่างยิ่ง**
ภาพ : กองสวัสดิการสังคม
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
อบต.วังหิน

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ค. 2561 เวลา 10.23 น. โดย อบต.วังหิน002

ผู้เข้าชม 143 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย