หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 

 
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.ย. 2561 เวลา 16.45 น. โดย อบต.วังหิน003

ผู้เข้าชม 131 ท่าน