หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อกับ อบต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก  
 

   อบต.วังหิน จัดช่องทางสำหรับติดต่อ ประสานงาน หรือรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของตำบลวังหินของเราค่ะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ย. 2561 เวลา 15.35 น. โดย อบต.วังหิน001

ผู้เข้าชม 220 ท่าน