หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
 
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ต.ค. 2561 เวลา 16.46 น. โดย อบต.วังหิน003

ผู้เข้าชม 151 ท่าน