หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
 
สำรวจบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลวังหิน  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

อบต.วังหิน ออกสำรวจบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลวังหิน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 เม.ย. 2562 เวลา 13.53 น. โดย อบต.วังหิน002

ผู้เข้าชม 57 ท่าน