หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
 
ดำเนินการแก้ไขสายไฟฟ้าที่ขาดห้อยข้างทาง  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

อบต.วังหิน ดำเนินการแก้ไขสายไฟฟ้าที่ขาดห้อยข้างทาง หมู่ที่ 4 บ้านวังหิน ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนที่สัญจรไป - มา

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ค. 2562 เวลา 16.13 น. โดย อบต.วังหิน002

ผู้เข้าชม 72 ท่าน