หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชุมเชิงบูรณาการ ตามโครงการท้องถิ่น ท้องที่ร่วมใจ แก้ไขปัญหาของประชาชน ตำบลวังหิน  
 

วันนี้ (14 พ.ค.62) องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
จัดประชุมเชิงบูรณาการ ตามโครงการท้องถิ่น ท้องที่ร่วมใจ แก้ไขปัญหาของประชาชน ตำบลวังหิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ระหว่างอบต.วังหิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการในพื้นที่. เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการร่วมกันพัฒนาตำบลวังหิน

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 13.02 น. โดย อบต.วังหิน002

ผู้เข้าชม 29 ท่าน