หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง  
 

วันนี้ (วันที่ 6 มิ.ย. 2562) อบต.วังหิน โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ให้กับประชาชน ณ ศาลาวิจิตรประชาราษฎร์ หมู่ที่ 3 บ้านท่าไม้แดง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มิ.ย. 2562 เวลา 13.52 น. โดย อบต.วังหิน002

ผู้เข้าชม 77 ท่าน