หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ดำเนินการประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาอบต.วังหิน (พ.ศ.2561 - 2565)  
 

วันนี้ (7 มิ.ย. 2562) เวลา 10.00 น. อบต.วังหิน ดำเนินการประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาอบต.วังหิน (พ.ศ.2561 - 2565) ณ ห้องประชุมโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และขอขอบคุณทุกหมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มิ.ย. 2562 เวลา 14.25 น. โดย อบต.วังหิน002

ผู้เข้าชม 79 ท่าน