หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  
 

วันนี้ (วันที่ 7 มิ.ย. 2562) อบต.วังหิน โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยอาสาสมัครฉีดวัคซีนฯ ออกดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านวังหิน หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จ.ตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 08.58 น. โดย อบต.วังหิน002

ผู้เข้าชม 39 ท่าน