หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
จัดประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
 

(วันนี้ 10 มิ.ย. 62) อบต.วังหิน จัดประชุมคณะการพัฒนาฯ ณ ห้องประชุมอบต.วังหิน เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาตำบลวังหินต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 09.07 น. โดย อบต.วังหิน002

ผู้เข้าชม 34 ท่าน