หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562  
 

(วันนี้ 11 มิ.ย.62) อบต.วังหิน ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และอื่นๆตามอำนาจหน้าที่ ณ ห้องประชุม อบต.วังหิน อ. เมืองตาก จ. ตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 09.17 น. โดย อบต.วังหิน002

ผู้เข้าชม 49 ท่าน