หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2562 เวลา 21.30 น. โดย อบต.วังหิน003

ผู้เข้าชม 61 ท่าน