หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 

 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.พ. 2562 เวลา 11.14 น. โดย อบต.วังหิน003

ผู้เข้าชม 271 ท่าน