หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ดูแลสุขภาพและท่องเที่ยวด้วยการออกกำลังกาย ปั่นจักรยาน 2 ตำบลวังหิน”  
 

(12 ส.ค.62) วันนี้ ด.ต.บัญชา ดำนิล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ดูแลสุขภาพและท่องเที่ยวด้วยการออกกำลังกาย ปั่นจักรยาน 2 ตำบลวังหิน” เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลวังหิน มีความรู้รักษ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การท่องเที่ยว และรักษาทรัพยากรน้ำ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ลานอเนกประสงค์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังหิน องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านวังหิน ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ส.ค. 2562 เวลา 14.43 น. โดย อบต.วังหิน002

ผู้เข้าชม 6 ท่าน