หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 

 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ  
 

(19 ส.ค.62) วันนี้ ด.ต.บัญชา ดำนิล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน พร้อมนางทัศนีย์ นวะแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน และพนักงานเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้จัดบริการและผู้รับบริการ ในเขตตำบลวังหิน

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 13.08 น. โดย อบต.วังหิน002

ผู้เข้าชม 30 ท่าน