หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 

 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ออกควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินแห่งใหม่  
 

วันที่ 16 กันยายน 2562 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ออกควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินแห่งใหม่ ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามสัญญา

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ย. 2562 เวลา 14.35 น. โดย อบต.วังหิน002

ผู้เข้าชม 11 ท่าน