หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์พร้อมให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  
 

วันที่ 16 กันยายน 2562 อบต.วังหิน งานนิติการ ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์พร้อมให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ณ หมู่ที่ 3 บ้านท่าไม้แดง ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ย. 2562 เวลา 15.08 น. โดย อบต.วังหิน002

ผู้เข้าชม 18 ท่าน