หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 

 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
กองสวัสดิการสังคม ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ  
 

วันที่ 16 กันยายน 2562 อบต.วังหิน กองสวัสดิการสังคม ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ จำนวน 4 แห่ง ณ หมู่ที่ 2 บ้านไร่ หมู่ที่ 5 บ้านวังหิน หมู่ที่ 8 บ้านวังเจ้า และ หมุ่ที่ 11 บ้านพุสะแก ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้พิการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ย. 2562 เวลา 15.13 น. โดย อบต.วังหิน002

ผู้เข้าชม 23 ท่าน