หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
 
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  
 

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  จำนวน 4 อัตรา  รับสมัครระหว่าง วันพฤหัสบดีที่  19 กันยายน 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ลงวันที่  12 กันยายน  2562  นั้น
  
     แต่เนื่องจากการกำหนดวันในการสรรหาและเลือกสรร และวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร มีความคลาดเคลื่อน  จึงขอแก้ไขประกาศฉบับดังกล่าว  ดังปรากฎรายละเอียดในสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ย. 2562 เวลา 13.02 น. โดย อบต.วังหิน002

ผู้เข้าชม 55 ท่าน