หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ดำเนินการตรวจติดตามงานต่อเติมลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำโจน  
 

วันที่ 17 กันยายน 2562 อบต.วังหิน โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจติดตามงานต่อเติมลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำโจน ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามสัญญา

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 09.44 น. โดย อบต.วังหิน002

ผู้เข้าชม 13 ท่าน