หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ดำเนินการสำรวจพื้นที่ สำหรับออกแบบและประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายจรัญ) หมู่ที่ 9 บ้านลานขวาง  
 

วันที่ 27 กันยายน 2562 อบต.วังหิน ดำเนินการสำรวจพื้นที่ สำหรับออกแบบและประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายจรัญ) หมู่ที่ 9 บ้านลานขวาง ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ต.ค. 2562 เวลา 16.01 น. โดย อบต.วังหิน 002

ผู้เข้าชม 12 ท่าน