หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 

 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ดำเนินงานพ่นฝอยละอองควบคุมและป้องกันกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ บ้านพนาสันต์ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำโจน  
 

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ออกดำเนินงานพ่นฝอยละอองควบคุมและป้องกันกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ บ้านพนาสันต์ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำโจน ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก และจะดำเนินการพ่นฝอยละอองฯ รอบที่ 2 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ต.ค. 2562 เวลา 16.33 น. โดย อบต.วังหิน 002

ผู้เข้าชม 20 ท่าน