หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินรับบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินรับบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี เปลี่ยนเป็นวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือคนพิการต่อไป ประชาชนท่านใดสนใจร่วมบริจาคที่ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก หรือติดต่อได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.วังหิน ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก เบอร์โทรศัพท์ 0 5550 8628 – 9

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ต.ค. 2562 เวลา 10.35 น. โดย อบต.วังหิน 002

ผู้เข้าชม 13 ท่าน