หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินแห่งใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านไร่  
 

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 กองช่าง อบต.วังหิน โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ออกควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินแห่งใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านไร่ ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามสัญญา

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ต.ค. 2562 เวลา 15.10 น. โดย อบต.วังหิน 002

ผู้เข้าชม 19 ท่าน