อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
 
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ดีเซล) ความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.วังหิน จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ดีเซล) ความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่วมกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ครั้งที่ 1/2561  ในวันนี้ วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.วังหิน
ภาพ : ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
อบต.วังหิน

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 08.51 น. โดย อบต.วังหิน002

ผู้เข้าชม 102 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย