หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย หมู่ที่6 บ้านน้ำโจน  
 

วันนี้ ( 11 มิ.ย. 2562) อบต.วังหิน โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 บ้านน้ำโจน ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 09.11 น. โดย อบต.วังหิน002

ผู้เข้าชม 36 ท่าน