หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 

 
ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้านวังหิน  
 

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 อบต.วังหิน ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้านวังหิน ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ต.ค. 2562 เวลา 14.58 น. โดย อบต.วังหิน 002

ผู้เข้าชม 25 ท่าน