หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
  ผักปลอดสารพิษ
 
ราคา : - บาท
ผลิตโดย : กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
จำนวนผู้เข้าชม : 1234 ท่าน
ผักปลอดสารพิษ
 
  พรมเช็ดเท้า
 
ราคา : - บาท
ผลิตโดย : กลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าบ้านวังหิน
จำนวนผู้เข้าชม : 813 ท่าน
พรมเช็ดเท้า
 
  ผลไม้แปรรูปป้าช้วนน้ำโจน
 
ราคา : 10 - 50 บาท
ผลิตโดย : กลุ่มผลไม้แปรรูปบ้านป้าช้วนน้ำโจน
จำนวนผู้เข้าชม : 736 ท่าน
ผลไม้แปรรูปป้าช้วนน้ำโจน
 
  (1)     2      3      4   
 
 

วัดเขาลาน้ำ

สะพานวังหิน-ประดาง