หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ อบต.วังหิน เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติของ อบต.วังหิน [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศ อบต.วังหิน เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริตไปสู่่การปฏิบัติของ อบต.วังหิน [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศ อบต.วังหิน เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ของ อบต.วังหิน [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)