หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ อบต.วังหิน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส และรอบ 6 เดือน [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานทางการเงิน อบต.วังหิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี พ.ศ. 2562 [ 26 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 74  
 
  (1)