หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 
คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ 2561 [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 42  
 
แผนกิจกรรมรวมพลังตากรักษ์ความสะอาด [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 45  
 
แผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 41  
 
แผนการปฏิบัติบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามนโยบายจังหวัดสะอาด [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 44  
 
คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 17 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 46  
 
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ [ 23 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 80  
 
  (1)     2   
 

ผักปลอดสารพิษ