หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี พ.ศ. 2564 - 2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ อบต.วังหิน เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน [ 24 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน (สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563) [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
  (1)