หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการฝึกอบรมของพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.วังหิน ประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 71  
 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 48  
 
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนา/เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 56  
 
  (1)