หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
 
อบต.วังหิน ขอประชาสัมพันธ์โครงการ ขยะสร้างบุญ รับบริจาคขยะรีไซเคิล เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นของใช้อุปโภคบริโภค ให้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลวังหิน
 
 
 


นายยุทธพงษ์ สาเขตร์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
 
สำนักงานปลัด อบต.
 


นางพรทิพย์ จันโทรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.วังหิน


นางสาววิไลวรรณ สืบสายดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


จ.ส.อ.มณฑล เขี้ยวงา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวณัฐนันท์ ชนะภู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวกาญจนา อธิวงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ


- ว่าง -
นิติกรปฏิบัติการ


นางธัญญ์นรี จูกัณฑา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10