หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
 
อบต.วังหิน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 
 
 


นายปรีชา หาญปรีชาสวัสดิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
 
สำนักงานปลัด อบต.
 


นางพรทิพย์ จันโทรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.วังหิน


นางสาววิไลวรรณ สืบสายดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


จ.ส.อ.มณฑล เขี้ยวงา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวณัฐนันท์ ชนะภู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวกาญจนา อธิวงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ


นายปิยะพงษ์ รุ่งสาโรจน์
นิติกรปฏิบัติการ


นางธัญญ์นรี จูกัณฑา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10