หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
  ยุทธศาสตร์
 
อบต.วังหิน ขอประชาสัมพันธ์โครงการ ขยะสร้างบุญ รับบริจาคขยะรีไซเคิล เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นของใช้อุปโภคบริโภค ให้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลวังหิน
 
 
  
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน และทางระบายน้ำ
 
จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค – บริโภค
 
ขยายเขต ปรับปรุง บำรุงรักษาไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ
 
จัดให้มีสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ
 
จัดให้มีผังเมืองรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล
  
แก้ไขปัญหาความยากจนและการส่งเสริมอาชีพ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสัตว์
  
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข
 
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ กีฬาและนันทนาการ
 
จัดให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10