หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
 
อบต.วังหิน ขอประชาสัมพันธ์โครงการ ขยะสร้างบุญ รับบริจาคขยะรีไซเคิล เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นของใช้อุปโภคบริโภค ให้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลวังหิน
 
 
             
    มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน แต่ต้องขยายเขตไฟฟ้าเป็นบางส่วน
   
แหล่งแร่ฟลูออไรท์ จำนวน 1 แห่ง
   
หินแกรนิต จำนวน 2 แห่ง
 
        
   
ปั๊มน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง
   
ปั๊มหลอด จำนวน 13 แห่ง
   
ยุ้งฉาง จำนวน 49 แห่ง
   
โรงสีขนาดเล็ก จำนวน 12 แห่ง
   
ร้านค้า (ค้าปลีก) จำนวน 119 แห่ง
   
ร้านรับซ่อมยานยนต์ จำนวน 5 แห่ง
 
        

 
   
 
 
 
ข้อมูลแหล่งน้ำระบบประปา ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
  1 ระบบประปาผิวดิน กรมอนามัย ผิวดิน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะอ้ายด้วน ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  
2 ระบบประปาผิวดิน การประปานครหลวง ผิวดิน หมู่ที่ 2 บ้านไร่ ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
  3 ระบบประปาผิวดิน กรมอนามัย ผิวดิน หมู่ที่ 3 บ้านท่าไม้แดง ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  
4 ระบบประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก   หมู่ที่ 4 บ้านวังหิน ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
  5 ระบบประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก   หมู่ที่ 5 บ้านวังหิน ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  
6 ระบบประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก   หมู่ที่ 6 บ้านน้ำโจน ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
  7 ระบบประปาบาดาล รพช. บาดาล หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัว ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  
8 ระบบประปาผิวดิน กรมโยธา ผิวดิน หมู่ที่ 8 บ้านวังเจ้า ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
  9 ระบบประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก   หมู่ที่ 9 บ้านลานขวาง ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  
10 ระบบประปาบาดาล กรมโยธา บาดาล หมู่ที่ 10 บ้านประจำรักษ์ ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
  11 ระบบประปาบาดาล กรมทรัพยากรธรณี บาดาล หมู่ที่ 11 บ้านพุสะแก ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  
12 ระบบประปาบาดาล กรมทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม บาดาล หมู่ที่ 12 บ้านหนองตาเรือ ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
  13 ระบบประปาบาดาล
การประปานครหลวง บาดาล หมู่ที่ 13 บ้านตลุกสัก ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  
 
  สรุป ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังหิน มีน้ำประปาใช้ครบทุกหมู่บ้านคิดเป็นเปอร์เซ็นได้ 100%
    1. ใช้ระบบประปาผิวดิน จำนวน 4 หมู่บ้าน
    2. ใช้ระบบประปาบาดาล จำนวน 5 หมู่บ้าน
    3. ระบบประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก จำนวน 4 หมู่บ้าน
             
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10